Kartor                    Information              Kallelse/möten               Medlemmar

                                                               & dokument                     beslut                           

 

Foskros Fiber EF
ska säljas


Nu är upphandlingsfasen (som Jordbruksverket kallar det) klar.
 

Vi fick som sagt 2 intresserade och en som fortsatte med att visa intresse att köpa FFeF. I fredags gick "deadline" ut för de som anmält intresse, och styrelsen sammanträdde i söndags för se resultatet.

 

Det blev som styrelsen önskade, Älvdalens kommun som vi anser är det bästa valet. Kommunen har samhällsnyttan och är inte vinstdrivande som en av de stora företagen hade varit om de lagt vantarna på FFeF.

 

Nu väntar slutförhandling med kommunen. 
 

Hittills har vi formellt kommunicerat enligt upphandlingslagen.
 

Nu kan vi diskutera öppet villkoren för övertagandet på de punkter båda parter tycker behöver klargöras.

Mer info kommer...
 

(Uppdaterat 210128)

---------------------------------------

Till samtliga ej anslutna fastigheter i Foskros, Foskros Fjällby samt Grundagssätern

Om nuvarande eller förra ägarna (vid försäljning), av någon anledning inte tog vårt erbjudande om fiberanslutning, så gäller nedan.

Tyvärr kan vi inte ansluta er fastighet förrän tidigast under 2020-21. Enligt reglerna från Jordbruksverket / Länsstyrelsen ansluts endast de som varit med från början i projektet.

Fram till dess att projektet inte har slutredovisats avseende bidrag och kostnader har ovanstående sagt att inga nya anslutningar får ske.

Anledningen till dröjsmålet är att styrelsen gör detta på sin fritid och väldigt få personer har intresse av att hjälpa till :-(

Ansvariga för att redovisa projektet har helt enkelt inte haft mer tid att ägna sig åt föreningen då mat på bordet går före "nöjen"  ;-)

För att få en indikation på antal intresserade så får ni gärna bli medlem och på sätt bevaka när ytterligare fiberanslutningar börjar ske.

Ansökan finns här: https://docs.wixstatic.com/ugd/61a0d8_ad88cba9e6df409c8dbf7ff3009fead7.pdf

 

Medlemsstadgar finns här: https://docs.wixstatic.com/ugd/61a0d8_85b89e95a3d84c3a8e0ea45acc7077c9.pdf

Vårt antagande då det är dags, går vi ut med information till de som inte anslöt sig 2016, om att ansluta sig. De som då önskar få fiber, får gemensamt dela på kostnaderna för grävning, kabeldragning samt fiberblåsning till närmsta anslutnings skåp. För att ta ner kostnaderna är det fördelaktigt om flera i samma område ansluter sig, enskilda fastigheter får annars ta hela kostnaden.

Mvh

Styrelsen för

Foskros Fiber Ekonomisk Förening.

(Uppdaterat 190411)

---------------------------------------

Årsmöte 180817
Läs mer

(Uppdaterat 180721)

---------------------------------------

 

Medlemsavgift 2018

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 400 kr för 2018

Inbetalning görs till pg 71 72 33 -1. Ange fastighetsbeteckning.

 

 

Mvh

Styrelsen för Foskros Fiber Ekonomisk Förening.
 

(Uppdaterat 180312)

---------------------------------------

Statusuppdatering fiberläget

 

Även om tjälen kom sent, och det är just ingen snö att tala om, så måste vi ge oss för i år.


Efter att den senaste månadens mindre problem, sett till hela projektet, och massor av diskussioner att komma vidare, kan och hinner vi inte klart.

Att vi detta år nästan kommit i mål med att få fiber till Foskros, så får vi nöja oss med vad alla hjälpsamma har åstadkommit så här långt.
Ni ska ALLA ha ett stort tack för hjälpen under veckan vi monterade dosorna!

Ett tag trodde jag att vi skulle klara av att göra det väldigt få föreningar lyckats med, att få full fart i fibern på mindre än 3 år. Men det blir som merparten av alla fiberprojekt ute i landet, det tar 3 år eller mer p.g.a. olika saker.

Läget som det ser ut nu och som gör att vi får vänta till våren med att fortsätta!

 

Vi var på vippen att skriva på avtalet med Open Universe som blir vår kommunikationsleverantör, för att vi skulle få fram fiber(medie)omvandlarna att monteras i december. Nu får detta vänta till april-maj då tjälen släppt och de saknade delarna i projektet kan göras klart, se nedan.

 

Vi har inte fått full fart i "nodhuset=centralskåpet", det saknas framdragen el. Slangar och fiber har frusit fast "under" skåpet, det ska göras försök att tina upp och hänga upp dessa tills vårkanten. Vissa sträckor inte har blivit blåsta samt att det är stopp i slangar som trots våra skickliga grävare blivit ihoptryckta av någon dum sten. Kommunens fiber från Idre är nästan klar upp till nodhuset i fjällbyn, men som sagt, ett stopp i slang ska försöka åtgärdas om någon vecka.

Den fiber som återstår att blåsa är sträckan mellan Foskros och Grundagssätern, som ligger på Älvdalens kommuns åtagande. Svetsning av fiber har gått bra under veckan både i skåp och i dosorna på våra hus rapporter Bengt. Det återstår dock några där dosorna var tvunget att placeras högt på husväggarna, dessa får åtgärdas då resterande svetsning under våren ska göras. De som svetsar fiber klättrar inte på stegar för att kunna göra detta, de behöver en ställning för att utföra sitt precisionsarbete, något som vi inte visste om.


Så vad är kvar innan vi måste slutbesiktiga och redovisa till Länstyrelsen/Jordbruksverket?


Alla bitar måste vara på plats innan vi kan göra slutbesiktning, annars blir det ett "hattande" fram och tillbaka av olika parter vilket kostar pengar.


1. De sista blåsningarna måste på plats och kopplas mot "nodhuset" så hela fibernätet har en test signal att kolla mot.

2. Nodhuset i fjällbyn måste vara i full drift innan vi kan montera fiberomvandlarna inne i våra hus.
(Ingen mening att montera dessa nu då det inte finns en test signal i fibern för att se om varje enskild fiber fungerar.)

3. Avtalet med Open Universe ska vara klart för att få våra medieomvandlare levererade till Foskros, här finns vissa frågetecken att lösa. Även avtal med kommunen måste bli klara om att dela plats i deras fiberslangar. Några markavtal är kvar att få klara.
Ni som skickat in avtal men inte fått tillbaka dom, lugn, de kommer då vi får tid att hinna att hantera dom.

4. En arbetsvecka då vi vet att vi har omvandlarna på plats, och vi gemensamt som med dosorna, kan hjälpas åt att montera dessa i husen. I samband med det kommer vi ha hjälp av en elfirma som kontrollerar att omvandlaren fungerar och noterar de uppgifter som finns på dessa. Det är en unik kod som parar ihop varje omvandlares ID-kod med fastighetsnumret så vi får rätt tjänster som vi beställt framöver.
Då vi ändå har en elfirma på plats så får ni även ett erbjudande om att montera ett extra elutag vid omvandlaren om ni vill ha det.

Mer info om detta kommer då det blir dags!
 

5. Åtgärda de sista felen/anmärkningarna om det finns sådana kvar.

6. Slutbesiktning av hela nätet från norr till söder.

Mvh

Styrelsen för Foskros Fiber Ekonomisk Förening.
 

(Uppdaterat 171130)

---------------------------------------

 

Blåsning av fiber


Blåsningen kommer börja den 16/10 (reserv starttid 17/10) med ett uppstartsmöte på plats i Foskros där minst blåsaren, och Thomas är på plats.
 

(Uppdaterat 170930)

---------------------------------------

Årsmöte 170804
Läs mer

(Uppdaterat 170628)

---------------------------------------

Viktig information!

Nu händer det grejer och det är nu dags för dig som fastighetsägare att märka ut vart fibern ska grävas på din tomt.

Läs följande dokument som ger dig vägledning hur du ska göra:

Fiberinstallations instruktion 2017-06-19

Handbok 2017 FFEF

Handbok 2 2017 FFEF

(Uppdaterat 170803)

---------------------------------------

Uppdaterat 2017-08-04 , se uppslutning siffror en bit ner :-)

OBS!

Dags att betala medlemsavgiften 2017! 


Nu är vi 58 av tidigare 67 som verkligen vill ha fiber!

 

För de som inte är medlemmar och med i mejl listorna så kommer här kort info om dagsläget!
OBS! De som inte betalt medlemsavgiften, gör så snarast!

 


Som ni säkert vet så har FFEF fått sökt bidrag godkänt i somras.

Innan och efter har det varit febril aktivitet från de fåtal personer som
faktiskt hjälper till ideellt att utan ersättning ta hundratals, ja några har tagit tusentals timmar av sin fritid för att vi i Foskros ska kunna få fiber.

 

Vi har ansökt om förskott på bidraget och fått det godkänt!

FFEF har även fått hjälp med upphandlingarna vi är ålagda att göra enligt upphandlingslagen, det gäller de 3 delarna grävning, teknik och operatör!

Upphandlingarna föll ut på PeRo i Särna att gräva, ByNet att dra fiber m.m.
Kommunikationsoperatör fick vi inget svar på men har valt Open Universe.

Just nu går vi igenom markavtal som vi måste ha klara till våren innan grävningen kan fortsätta längs vägarna samt in på era och över andras fastigheter.
Oavsett om vi får in era avtal som PDF eller per post så skickar vi de underskrivna avtalen i retur med vanlig post. Avtal är viktiga så papper känns bättre att returnera.

Styrelsen har bestämt inbetalningsplan och fakturor har gått ut tillsammans med anmodan att skicka in anslutningsavtalet.

 

Samma sak gäller anslutningsavtalet som ovan, det kommer i retur per post.

 

Lite siffror att ägna sig åt;

Antal mötes berättigade medlemmar som betalt för 2016 är 67
Antal mötes berättigade medlemmar som betalt för 2017 är 54  

Antal medlemmar som betalt in hela/del av insatsen är 56       

Antal medlemmar som betalt belopp för kvartal 1+2+3 är = 55   

Antal medlemmar som betalt för kvartal 1 är = 56                      

Antal medlemmar som betalt för kvartal 2 är = 55                        

Antal medlemmar som betalt för kvartal 3 är = 55                        
Inskickade medlemmars anslutningsavtal = 41                           

Inskickade medlemmars markavtal = 44                                     

Utskickade övriga markavtal = 36                                               
Inkomna övriga markavtal = 2                                                    

OBS! Ifyllnad av avtalen, fyll i 2 ex. av varje, skicka dessa till oss antingen via snigelpost eller skanna in dom som PDF och skicka via mejl.

Vi skriver under och returnerar 1 ex. av varje till er sedan.
 

OBS ! SIdan är fortfarande under uppbyggnad, sidorna kommer gradvis på plats :-)

På bilden ovan är 2 moment kvar, kolla markägare samt ÖVERGÅ i handling!
Klaffar allt så börjar vi gräva delar eller hela projektet redan i år. Se nedan;

MEN så enkelt är det ju inte, MYCKET mer arbete återstår. Vi kommer informera löpande.

OBS! Texten nedan är bara en kort information om att vi fått bidraget, hela skrivelsen är på 24 sidor.

Från                                                                    Till                                
Enheten för landsbygd och tillväxt                 Foskros Fiber Ekonomisk Förening
Artur Vilela                                                        C/o Kristofer Kreft

                                                                            Datum: 2016-06-17
                                                                            Jnr: 2015-290

BESLUT - er ansökan om projektstöd
Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län beviljar delvis er ansökan om projektstöd för Forskros Fiber med journalnummer 2015-290 inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Ni kan få 60,00 procent i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.  Stödet avser investeringar i ett fiberbaserat bredbandsnät.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014.

Vi beviljar er ansökan delvis
Trafikverket avgift är inte stödberättigande därmed stödet beviljas inte.

Villkor för beslutet
Beslutet gäller under förutsättning att ni följer nedanstående villkor, bilaga 1,villkoren i bilaga 2 och vad som i övrigt framgår av tillämplig lag, förordning eller föreskrift.

Syfte och mål
Ni ska följa syftet med stödet och genomföra projektet enligt detta beslut.1

En avikelse från detta får endast ske om det beror på omständigheter utom din kontroll, som ni inte rimligen kunde förutse eller förhindra. Avíkelsen ska inte heller ha kunnat förhindras genom att ansöka om ändring av beslutet om stöd.

Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet.

Målet för projektet är att ni ska ansluta minst 80 procent av hushållen med folkbokförda
personer inom det område som är avgränsat för ert projekt enligt kartan i bilaga 3.

Om ni vid slututbetalning inte når upp till denna anslutningsgrad riskerar ni avdrag på stödet.

Viktiga datum
Ni kan få pengar för godkända utgifter som har uppstått från och med den 2015-04-09.

Länsstyrelsen beslutar att slutdatum för projektet är den 2020-04-30.

Er ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till oss senast vid ditt slutdatum.

Ni kommer inte att få någon påminnelse om slutdatum.

Behåll er produktiva investering i minst 5 år efter slututbetalníng
Under minst 5 år från och med dagen för slututbetalningen av stödet ska ni
#    säkerställa att investeringen används på det sätt som var tänkt från början och att
    investeringen finns kvar i Sverige
#    säkerställa att produktionsverksamhet inte upphör
#    säkerställa att ingen part får en felaktig förmån om ni överlåter infrastruktur
#    följa de mål och villkor för investeringen som framgår av detta beslut så att
    karaktären på investeringen inte ändras.

 

Använd aktuell logotyp för EU-fonden på informations- och kommunikationsmaterial
Om ni före slututbetalningen av stödet producerar någon form av information inom projektet
ska ni visa EU:s medverkan genom att ha med EU:s logotyp för Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling i materialet.

 

Informera om projektet på er webbplats
Om ni som stödmottagare har en webbplats ska ni där ha en kort beskrivning av projektet
och ha med EU :s logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Informationen ska finnas kvar på Webbplatsen tills ni har fått slututbetalningen för projektet. 

Sätt upp en skylt
Ni kommer att få en skylt som vi har beställt. När ni tagit emot skylten ska du sätta upp den på en plats som är väl synlig för allmänheten i anslutning till projektet. 

Skylten ska sitta kvar där tills du har fått slututbetalningen för projektet.

 Beskrivning av ärendet 

Er ansökan om projektstöd kom in till Länsstyrelsen i Dalarnas län den 2015-04-09.

Ert stöd finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden 7.3, 6C projektstöd för bredband.

Ni har sökt stöd till utbyggnad av ett fiberbaserat bredbandsnät i Foskros, Älvdalen.

Ni har angivit att det finns 10 hushåll med folkbokförda personer i ert projektområde och ni beräknar att ansluta 8 av dessa hushåll med folkbokförda personer.

Efter att projektet är klart ska minst 80 procent av hushållen med folkbokförda personer inom ert projektområde ha anslutits till nätet.

Avstämning har gjorts med Älvdalen kommun och Dalarnas bredbandskansli - Digitala Dalarna (Region Dalarna och Länsstyrelsen), och projektet bedöms överensstämma med den kommunala och regionala bredbandsstrategin.

Ert slutdatum för det här projektet är 2020-04-30.  

 

Motivering

Enligt föreskriften (SJ VF S 2015:35) Trafikverket avgift anses som intrångsersättning därmed stöd beviljas inte.
Projektet är prioriterat utifrån anslutningsgrad, antal möjliga anslutningar samt kunskap, kompetens  och genomförandekapacitet.

 

Överklagande
Ni kan inte överklaga det här beslutet”

13 Juni     

SÅ DÄR! 
Vi har haft 2 givande möten i Foskros och idag skickade vi in de sista korrigeringarna samt kompletteringar!
Återstår att se OM vi får bidraget.

7 Juni     

Som sagt, ytterligare ett sista slutdatum har vi fått! 
Vi måste reda ut några frågor som Jordbruksverket samt Länstyrelsen ställt.
Vi har satt upp ett möte i Foskros den 10:e.
Återkommer med info.